Home » Uncategorized » Vi fortsätter vattenträningen i små grupper – klicka för att läsa mera.

Vi fortsätter vattenträningen i små grupper – klicka för att läsa mera.

2020-10-21 Angående vattenträningen. Vi har nu efter mycket vånda och funderingar bestämt att vi kan fortsätta vattenträningen i små grupper med distans även med tanke på nya restriktionerna angående Uppsala.  När pandemin kom stängde vi bassängen initialt för att sedan öppna den med endast få i bassängen samtidigt. Vi bedriver vattenträningen med extra noga distans och vi sprider ut oss i bassängen och i omklädningsrummen och hela hösten har det gått mycket bra. Naturligtvis måste man vara helt frisk ur infektionssynpunkt när man tränar i bassängen. Alla har ett personligt träningsprogram och tilldelas en tid man får vara i bassängen så vi kan driva den patientsäkert. Det svåraste med vattenträningen ur smittsynpunkt är att komma till och från bassängen då kollektivtrafiken är svåraste momentet om man inte kan cykla, gå eller åka bil.

Allt kan även ändras snabbt om pandemin sätter fart och/eller om myndigheterna kommer med nya rekommendationer – patientsäkerheten kommer alltid först och det gäller även nu.

Om du behöver varmvattenträning av medicinska orsaker får du kontakta oss.

Se även https://fyrishov.se/infor-besoket/coronainformation/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/de-skarpta-allmanna-raden-for-uppsala-lan-forlangs/