Home » Uncategorized » Vi startar upp vattenträningen i små grupper när pandemin tillåter det – tidigast 3/2 – klicka för att läsa mera.

Vi startar upp vattenträningen i små grupper när pandemin tillåter det – tidigast 3/2 – klicka för att läsa mera.

2021-01-04 Vi har uppehåll i vattenträningen och öppnar igen när pandemin tillåter det – tidigast 3/2 då alla badhus ska vara stängda minst till 24/1 2021 enligt myndigheternas beslut och vi behöver minst en vecka att förbereda oss när restriktionerna för badhus försvinner. Vi får följa händelseutvecklingen.   När/om vårterminen kommer igång kommer det ske i små grupper så alla kan vara utspridda  och med distans. Angående vattenträningen sammanfattning om vår träning.  När pandemin kom stängde vi bassängen initialt för att sedan öppna den med endast få i bassängen samtidigt. Vi bedriver vattenträningen med extra noga distans och vi sprider ut oss i bassängen och i omklädningsrummen och hela hösten har det gått mycket bra. Naturligtvis måste man vara helt frisk ur infektionssynpunkt när man tränar i bassängen. Alla har ett personligt träningsprogram och tilldelas en tid man får vara i bassängen så vi kan driva den patientsäkert. Det svåraste med vattenträningen ur smittsynpunkt är att komma till och från bassängen då kollektivtrafiken är svåraste momentet om man inte kan cykla, gå eller åka bil.

Allt kan även ändras snabbt om pandemin sätter fart och/eller om myndigheterna kommer med nya rekommendationer – patientsäkerheten kommer alltid först och det gäller även nu.

Om du behöver varmvattenträning av medicinska orsaker får du kontakta oss men tyvärr kan vi inte erbjuda alla som har det behovet .

Se även https://fyrishov.se/infor-besoket/coronainformation/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/de-skarpta-allmanna-raden-for-uppsala-lan-forlangs/