Home » Uncategorized » Vi har öppet med stor försiktighet klicka och läs mer

Vi har öppet med stor försiktighet klicka och läs mer

2021-03-10 Under rådande smittspridning har vi öppet med extra försiktighet för att garantera patientsäkerheten. Känner du dig sjuk eller ha nyligen varit sjuk ska du inte komma hit men du kan med fördel ringa oss på 070-509 88 82 eller skicka sms för att diskutera upplägg av din rehabilitering. På mottagningen har vi extra försiktighetsåtgärder. Vi glesar ut tiderna på mottagningen så inte väntrummet blir belastat. Vi varierar rummen så när patient varit här rengöres rummet inkl. britsen och den får stå och ”vila” en tid efter besöket – vi skiftar mellan tre rum för att optimera ”återhämtningen” av rummen efter rengöringen. Naturligtvis är det ännu viktigare med god handhygien och ”hålla avståndet” mellan oss där det går att göra det. För att minimera smittspridningen åker vi egen bil, undviker folksamlingar och gör allt vi kan för att inte föra vidare smitta till våra patienter för att bibehålla god patientsäkerhet.

2 december kom nya rutiner från regionen som vi naturligtvis följer— Ny rekommendation: Covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården , ersätter den tidigare rekommendationen Covid-19 – kirurgiskt munskydd eller visir vid ansiktsnära arbete, rekommendation. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och tandvård rekommenderas nu att använda visir eller munskydd när de inte kan hålla ett fysiskt avstånd på minst 2 meter till annan personal, patienter eller brukare

Vi har fått vaccin mot Covid 19 samt Pelle har konstaterade antikroppar sedan tidigare vilket innebär att risken att träffa oss är mindre men trots detta gör vi inga avkall på våra ”Coronarutiner” – patientsäkerheten kommer först !