Home » Uncategorized

Category Archives: Uncategorized

Vi startar upp vattenträningen i små grupper när pandemin tillåter det – tidigast 3/2 – klicka för att läsa mera.

2021-01-04 Vi har uppehåll i vattenträningen och öppnar igen när pandemin tillåter det – tidigast 3/2 då alla badhus ska vara stängda minst till 24/1 2021 enligt myndigheternas beslut och vi behöver minst en vecka att förbereda oss när restriktionerna för badhus försvinner. Vi får följa händelseutvecklingen.   När/om vårterminen kommer igång kommer det ske i små grupper så alla kan vara utspridda  och med distans. Angående vattenträningen sammanfattning om vår träning.  När pandemin kom stängde vi bassängen initialt för att sedan öppna den med endast få i bassängen samtidigt. Vi bedriver vattenträningen med extra noga distans och vi sprider ut oss i bassängen och i omklädningsrummen och hela hösten har det gått mycket bra. Naturligtvis måste man vara helt frisk ur infektionssynpunkt när man tränar i bassängen. Alla har ett personligt träningsprogram och tilldelas en tid man får vara i bassängen så vi kan driva den patientsäkert. Det svåraste med vattenträningen ur smittsynpunkt är att komma till och från bassängen då kollektivtrafiken är svåraste momentet om man inte kan cykla, gå eller åka bil.

Allt kan även ändras snabbt om pandemin sätter fart och/eller om myndigheterna kommer med nya rekommendationer – patientsäkerheten kommer alltid först och det gäller även nu.

Om du behöver varmvattenträning av medicinska orsaker får du kontakta oss men tyvärr kan vi inte erbjuda alla som har det behovet .

Se även https://fyrishov.se/infor-besoket/coronainformation/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/de-skarpta-allmanna-raden-for-uppsala-lan-forlangs/

 

Vi har öppet med stor försiktighet klicka och läs mer

2020-12-03 Under rådande smittspridning har vi öppet med extra försiktighet för att garantera patientsäkerheten. Känner du dig sjuk eller ha nyligen varit sjuk ska du inte komma hit men du kan med fördel ringa oss på 070-509 88 82 eller skicka sms för att diskutera upplägg av din rehabilitering. På mottagningen har vi extra försiktighetsåtgärder. Vi glesar ut tiderna på mottagningen så inte väntrummet blir belastat. Vi varierar rummen så när patient varit här rengöres rummet inkl. britsen och den får stå och ”vila” en tid efter besöket – vi skiftar mellan tre rum för att optimera ”återhämtningen” av rummen efter rengöringen. Naturligtvis är det ännu viktigare med god handhygien och ”hålla avståndet” mellan oss där det går att göra det. För att minimera smittspridningen åker vi egen bil, undviker folksamlingar och gör allt vi kan för att inte föra vidare smitta till våra patienter för att bibehålla god patientsäkerhet.

2 december kom nya rutiner från regionen som vi naturligtvis följer— Ny rekommendation: Covid-19 – skyddsåtgärder för att hindra smittspridning i vården , ersätter den tidigare rekommendationen Covid-19 – kirurgiskt munskydd eller visir vid ansiktsnära arbete, rekommendation. Personal inom hälso- och sjukvård, kommunal vård och omsorg och tandvård rekommenderas nu att använda visir eller munskydd när de inte kan hålla ett fysiskt avstånd på minst 2 meter till annan personal, patienter eller brukare

Pelle hade Covid 19 i mitten av mars och man konstaterade antikroppar vilket innebär att risken att träffa oss är mindre men trots detta gör vi inga avkall på våra ”Coronarutiner” – patientsäkerheten kommer först !