Välkommen!

Välkommen till Pelle Janssons Sjukgymnastik. Vi ligger på Dimgatan 17 KV i Gränby, Uppsala.

Telefon: 018-50 77 57

Anslutna till Landstinget i Uppsala län.

Högkostnadsskydd gäller